[rev_slider_vc alias=”onze-aanpak”]

ONZE DIENSTEN


Alle vraagstukken over HRM worden door ons zorgvuldig bekeken. Maak een afspraak om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Huub is gespecialiseerd in het ondersteunen voor processen met betrekking tot certificering.

Heeft uw organisatie te maken met een imagoprobleem? Of zijn er andere zaken omtrent marketing die een aanpak vereisen? Door middel van een persoonlijk gesprek stellen we een plan op en steken we onze handen uit de mouwen.

Er is niets zo belangrijk in het bedrijfsleven als communicatie, en er gaat niets zo vaak fout door het gebrek aan duidelijke communicatie. NfPP heeft de expertise in huis om aan ieder communicatieprobleem in uw organisatie te werken.

Tegenwoordig zijn waardevolle partnerships voor veel non-profit organisaties een strategische beslissing. Als je de handen ineen slaat met een organisatie met gedeelde belangen bereik je veel meer. Vanuit onze ervaring kunnen we adviseren op het gebied van partnerships.

De omgeving ontwikkelt, uw werkbranche ontwikkelt… ontwikkelt uw organisatie mee? Welke toekomstplannen liggen bij u op tafel? En zijn ze rendabel? NfPP kijkt met een adviserend oog mee naar beleidsplannen en geeft advies op haalbaarheid, groei en toekomstbestendigheid.

Is uw organisatie aan verandering onderhevig? Zijn er beslissingen op directieniveau die onderzoek nodig hebben? NfPP is uw partner op dit gebied en helpt met het maken van keuzes en het opstellen van plannen.

Veel processen worden geautomatiseerd. Heeft u te maken met een automatiseringsproces en wilt u het onderzoek en de implementatie ervan uit handen geven? Ga eens met NfPP om de tafel en bekijk wat wij voor u kunnen betekenen.

NfPP Werkvormen


Wij zetten afhankelijk van uw behoeften en wensen, en op basis van de uitkomst van de NfPP-monitor standaard één van de volgende werkvormen als eerste in:

  • Strategische sparringsessies
  • Enquêtes
  • Interviews

 

De inzet van één van deze werkvormen leidt altijd tot een concrete en direct uitvoerbare actie. Indien het u ontbreekt aan kennis, kunde en/of capaciteit, kan NfPP met behulp van aanvullende werkvormen de juiste follow-up verzorgen.

ONZE WERKWIJZE


Wij starten bij ieder nieuw NfPP-member met een monitor. Dit doen we:
1. Om u goed te begrijpen.
2. Om het functioneren van uw organisatie snel door te krijgen.
3. Om er zeker van te zijn dat we de noodzakelijke beweging samen met u op de juiste plaatsen aan gaan brengen.
De monitor is gericht op de meest relevante werkterreinen binnen uw branche. Het is een uniek instrument waarmee u in korte tijd inzicht verkrijgt in de prestatie van uw organisatie. Het stelt u tevens in staat focus en actie aan te brengen op de juiste ambities en dilemma’s. Daardoor behaalt u betere resultaten!

De uitkomst van de NfPP-monitor geeft op een zeer overzichtelijke en logische wijze richting aan een (meerjarig) cyclisch proces. Het cyclisch karakter wordt vormgegeven aan de hand van blokken. Elk blok focust op enkele samenhangende werkterreinen waarop u progressie kunt boeken. Afhankelijk van het door u gekozen membership komt ieder blok, alsmede de inzet van de NfPP-monitor, in de cyclus één of meerdere keren terug.

STAPSGEWIJS NAAR EEN BETERE ORGANISATIE


Wij werken samen met u aan blijvende verbetering van de kwaliteit van uw organisatie. Dit doen wij vanuit een cyclische aanpak, die er indicatief als volgt uitziet:

  • NfPP-Monitor
  • I: verdieping eerste blok uit prioritering NfPP-Monitor
  • II: verdieping tweede blok uit prioritering NfPP-Monitor
  • III: verdieping derde blok uit prioritering NfPP-Monitor
  • IV: verdieping vierde blok uit prioritering NfPP-Monitor

Zoals u kunt zien is de aanpak van de kwaliteitsverbetering stapsgewijs. We starten met de NfPP-monitor die de actuele stand van zaken van uw organisatie weergeeft. De monitor is gericht op de binnen uw branche meest relevante werkterreinen. Deze werkterreinen zijn ondergebracht in blokken.

De uitkomst van de monitor geeft richting aan een cyclisch proces. De uitkomst wordt met u besproken en samen met u bepalen wij de eerste concrete stap in het proces (inhoud en werkvorm). Nadat alle blokken aan de orde zijn geweest, stellen wij door middel van de NfPP-monitor vast welke progressie is geboekt, waarna het gehele proces opnieuw kan worden gestart.

Voor de bibliotheekbranche hebben wij de volgende vier blokken gedefinieerd:

BLOK I: SAMENWERKING & NETWERK
BLOK II: VISIE & KERNTAKEN
BLOK III: AANBOD & DIENSTVERLENING
BLOK IV: HR, PLAN & CONTROL

Het tempo en de frequentie van de stappen worden vastgelegd in een NfPP-membership. Daarover vertellen wij u graag meer in een persoonlijk gesprek.

VOORBEELD

Bibliotheek X heeft de NfPP-monitor ingevuld. De uitkomsten van de monitor zijn als volgt:

In het gesprek over de uitkomst van de NfPP-monitor wordt samen met de directeur van de betreffende bibliotheek nader ‘ingezoomd’ op de resultaten. In dit voorbeeld is de score op het derde blok (AANBOD & DIENSTVERLENING) het minst. Binnen dit blok zijn vragen gesteld over twaalf verschillende onderwerpen. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan extra aandacht op enkele van die onderwerpen, één in het bijzonder. Dat onderwerp wordt dan ook gekozen als onderwerp waarmee NfPP aan de slag gaat.

NfPP diept het gekozen onderwerp nader uit met betrokkene(n) binnen de bibliotheek en komt met een oplossing die leidt tot verbetering. De oplossing is concreet en direct uitvoerbaar. Indien het de Bibliotheek ontbreekt aan kennis, kunde en/of capaciteit, kan NfPP met behulp van aanvullende werkvormen de juiste follow-up verzorgen.

Na de verdiepingsslag op Blok III wordt de focus verlegd naar Blok IV (HR, PLAN & CONTROL), vervolgens naar Blok I (SAMENWERKING & NETWERK) en tot slot naar Blok II (VISIE & KERNTAKEN). Nadat alle blokken aan de orde zijn geweest wordt op basis van de NfPP-monitor vastgesteld welke progressie is geboekt, waarna het gehele proces opnieuw kan worden gestart.

WORDT U NfPP-MEMBER?


Omdat wij uw organisatie écht willen leren kennen en samen met u resultaten willen boeken op de langere termijn hebben wij een membershipprogramma ontwikkeld dat in overleg volledig op maat wordt gemaakt. Ons cyclisch model is daarbij richtinggevend. U bepaalt zelf de frequentie en termijn van de overeenkomst.

DE VOORDELEN

> We blijven van elkaar op de hoogte en kunnen daardoor snel op uw hulpvraag inspringen.

> U heeft dankzij NfPP een uitgebreid netwerk aan professionals die u kunnen helpen op allerlei organisatiefactoren.

> U hoeft niet langer op zoek naar experts. Dankzij wederzijds vertrouwen kunt u er vanuit gaan dat uw hulpvraag wordt opgelost. Dit scheelt tijd en geld.