Compliance: een verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder

Binnen de not-for-profit-instellingen kennen we de (vrijwillige) naleving van de regels voor Cultural Governance zoals die zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur. Deze vrijwilligheid zal binnenkort worden ingeruild voor de verplichting van de “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen”. Het wetsvoorstel ligt al geruime tijd bij de Tweede Kamer, maar een termijn voor behandeling is […]